Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,9 proc., jak w październiku.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w listopadzie o 5 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 19 tys., po korekcie.

To już 8 z kolei miesiąc wzrostu liczby bezrobotnych.

Analitycy spodziewali się w listopadzie wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 16 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,94 mln wobec 2,93 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,751 mln wobec 2,753 mln poprzednio - podał urząd pracy.

Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,5 proc., wobec również 6,5 proc. w poprzednim miesiącu.