Cena docelowa jednej akcji Agora została podniesiona do 10,3 zł z 7,5 zł.

Raport został sporządzony gdy na warszawskiej giełdzie akcje spółki kosztowały 9,99 zł.

„Utrzymujący się spadek wartości rynku reklamowego oraz kurcząca się sprzedaż prasy codziennej pozostaną w nadchodzącym roku głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki generowane przez Agorę, ale podjęte kroki oszczędnościowe pozwolą, by w dużym stopniu zrekompensować oczekiwaną erozję przychodów. Agora stara się w coraz większym stopniu uniezależniać się od segmentu prasowego poprzez inwestycję w perspektywiczne segmenty takie jak kino, outdoor i internet. W krótkim okresie inwestycje te będą dodatkowo obciążały i tak nadwyrężony już przez spowolnienie w reklamie strumień generowanych środków pieniężnych i spowodują dalsze zmniejszenie poziomu gotówki netto w Spółce. Z drugiej strony, mimo że kryzys mocno nadwątlił wartość poszczególnych aktywów Spółki (zarówno poprzez obniżenie wyników jak i obniżenie wskaźników wyceny) wycena SOTP wciąż implikuje pewien potencjał wzrostowy wobec obecnej wyceny rynkowej. W naszym modelu wyceny wprowadzamy zmiany obejmujące: nowy, bardziej pesymistyczny scenariusz dla rynku reklamowego na najbliższy rok, oszczędności kosztowe, jakie Spółka planuje wdrożyć w związku z nowym planem restrukturyzacyjnym, niższą stopę wolną od ryzyka i zaktualizowaną wycenę porównawczą” – napisano w raporcie DI BRE.