"Do obrotu na głównym rynku GPW wprowadzone zostaną akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona o wartości nominalnej 0,25 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLBALTN00014" - napisano w uchwale.

Od czerwca 2011 roku spółka notowana jest na rynku NewConnect.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Baltona jest sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych. Dodatkowo grupa zajmuje się zaopatrywaniem statków zawijających do polskich portów oraz wykonuje usługi marketingowe dla swoich dostawców. Grupa jest liderem rynku Duty Free w Polsce działając na 7 z 12 portów lotniczych oraz posiadając w nim około 40% udział. W 2011 r. przychody Baltony wyniosły 192,1 mln zł.