O powrót złota do ojczyzny apelowała Federalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje sprawozdania finansowe Bundesbanku. Jej przedstawiciele twierdzili między innymi, że niemieckie rezerwy za granicą nigdy nie zostały przebadane pod kątem obecności metalu w sztabkach. Dlatego teraz Bundesbank sprowadzi do Frankfurtu nad Menem 300 ton złota z Nowego Jorku i 374 tony z Paryża. Cała operacja potrwa do 2020 roku. Po jej zakończeniu we Frankfurcie będzie znajdowała się połowa całego niemieckiego złota.

Obecnie jest ono zdeponowane w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie i Frankfurcie. Dywersyfikację wprowadzono w 1957 roku w obawie o bezpieczeństwo kruszcu podczas zimnej wojny.