Strata operacyjna wyniosła w ub.r. 5,28 mln BGN wobec 1,34 mln BGN zysku rok wcześniej.

Przychody Eurohold (jest to spółka holdingowa) w 2012 r. wyniosły 0,71 mln BGN wobec 8,93 mln BGN rok wcześniej.

Eurohold to bułgarska spółka działająca w segmencie niebankowych usług finansowych, leasingu i sprzedaży samochodów oraz ubezpieczeń. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2011 r.