Jednocześnie spółka zadecydowała o przedłużeniu zapisów w ramach wezwania na akcje Rottneros do 26 lutego br. na tych samych warunkach.

"Zdecydowaliśmy się na kolejne przedłużenie wezwania ponieważ w ostatnich dniach ostatniego okresu wezwania znacząco zwiększyliśmy nasz udział w akcjonariacie spółki Rottneros i obecnie kontrolujemy 51,6% akcji tej spółki. Przedstawiliśmy bardzo dobrą ofertę, dzięki której obecni akcjonariusze spółki Rottneros będą mogli stać się akcjonariuszami większej, połączonej organizacji i tym samym uczestniczyć w budowie sukcesu obu spółek" - powiedział prezes Arctic Paper Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Łącznie w całym okresie wezwania (22 listopada 2012 - 4 lutego 2013) akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy na 72,23 mln akcji, co stanowi 47,3% wszystkich akcji tej spółki. Dodatkowo Arctic Paper nabył poza wezwaniem łącznie 6,5 mln akcji Rottneros, odpowiadających 4,3% akcji i głosów w spółce.

"Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 1 937 794 akcji, a zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 70 288 624 akcji" - napisano także w komunikacie.

Rozliczenie wezwania w odniesieniu do zapisów złożonych w ostatnim okresie planowane jest na 12 lutego 2013 roku.

Reklama

Na początku listopada Arctic Paper ogłosił warunkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji celulozowni Rottneros notowanej na giełdzie Nasdaq OMX w Sztokholmie. Arctic Paper zamierza nabyć co najmniej 90% akcji Rottneros. Cena sprzedaży proponowana w wezwaniu akcjonariuszom uprawnionym do nie więcej niż 2.000 akcji Rottneros będzie wynosiła 2,30 SEK za jedną akcję w Rottneros. Współczynnik wymiany akcji spółki za akcje Rottneros będzie wynosił 0,1872 akcji spółki za 1 akcję Rottneros.

Spółka poinformowała wcześniej, że w przypadku nabycia ponad 90% akcji Rottneros, podjęte zostaną działania zmierzające do wykupu pozostałych akcji firmy Rottneros oraz wycofania jej akcji z obrotu giełdowego.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Przychody Arctic Paper w 2011 roku wyniosły ponad 2 527 mln zł i były o 10,5% wyższe w skali roku.