Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 7,6 zł, co przy rynkowej cenie zamknięcia z dnia wydania rekomendacji wynoszącej 7,3 zł, oznacza potencjał wzrostowy na poziomie 4 proc.