Wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, po złożeniu wniosku, mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych, poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

"Segment hurtowego obrotu gazem ziemnym, rozumiany jako zakup gazu ziemnego w celu dalszej odsprzedaży, spełnia wystarczające przesłanki do uznania go za rynek konkurencyjny. W istniejących uwarunkowaniach utrzymywanie obowiązku zatwierdzania taryf dla tego segmentu mogłoby ograniczać dalszy wzrost płynności rynku hurtowego" - głosi komunikat URE.

"W związku z powyższym prezes URE informuje, że wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi po złożeniu wniosku mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych nabywających je w ramach działalności obrotu paliwami gazowymi" - czytamy dalej.

Prezes URE podjął decyzję o uwolnieniu częściowo cen gazu po ocenie efektów dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz wprowadzenia mechanizmów konkurencyjnych na rynku gazu ziemnego. Jednocześnie URE podkreślił, iż zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy nie oznacza zwolnienia przedsiębiorstwa ze stosowania posiadanej taryfy.

W Polsce koncesje na handel gazem posiada 97 podmiotów.

W grudniu URE zatwierdził obniżkę cen gazu w taryfach przedstawionych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Dla grup taryfowych W rachunki mają spaść o ok. 10 proc., a dla pozostałych odbiorców gaz ma stanieć od 2 proc. do 4 proc. Ceny obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.