W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 16,98 zł, zaś we czwartek ok. godz. 9:30 za akcję spółki płacono 16,7 zł, po spadku o 0,56% wobec ostatniego zamknięcia.

"Z powodu korekty prognoz wyników finansowych spółki obniżamy cenę docelową akcji PGE do 17,8 zł. Pogorszenie się wyników finansowych spółki zostało już wcześniej uwzględnione przez inwestorów. Ceny energii w 2014 r. będą uzależnione od wzrostu PKB i popytu na energię. Obecne ceny rynkowe nie odzwierciedlają w pełni potencjalnych cen energii na rynku w następnych latach" - czytamy w komunikacie.