Rekomendacja została wydana przy cenie 93,00 zł, zaś w czwartek przed godz. 11-tą kurs akcji wynosił 87,85 zł, po wzroście o 0,40% wobec ostatniego zamknięcia.

"Naszym zdaniem, w okresie słabszej koniunktury gospodarczej bank powinien być notowany z niewielką premią w stosunku do najbliższych konkurent‚w, czyli ING BSK i BRE Banku (skutek niższej ekspozycji na kredyty dla przedsiębiorstw w stosunku do całości aktyw‚w oraz przede wszystkim możliwości wypłaty wyższej niż konkurenci dywidendy). Obecna wyższa wycena na tle innych bank‚w jest więc uzasadniona" - czytamy w raporcie.