Według nich, nowe zasady ułatwią dostęp do kredytów i zwiększą limity dostępnego zadłużenia na bazie uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klientów.

"[To decyzja] dobra dla gospodarki i dla polskich banków. Uważamy, że nowa regulacja została przyjęta we właściwym czasie ze względu na ostatnie pogorszenie popytu prywatnego oraz ze względu na to, że może ona uaktywnić polskich konsumentów dając bardziej zliberalizowany dostęp do niezabezpieczonego kredytu" - głosi raport banku.

Analitycy uważają tę decyzję za pozytywną w szczególności dla banków, które posiadają stosunkowo duży udział kredytów konsumenckich, takich jak Alior Bank, PKO BP czy Getin Noble Bank. Podkreślają, że nowe regulacje wspierają pogląd banku, że w 2014 r. nastąpi odbicie w zyskach banków.

JP Morgan wskazuje, że dwie najważniejsze zmiany to: odejście od limitów dotyczących części rozporządzalnych dochodów, jakie mogą być przeznaczone na spłatę zadłużenia (dotychczas wynosiły one 50 proc. w przypadku osób o średnich dochodach i 65 proc. w przypadku najlepiej zarabiających) oraz liberalizacja dostępu do kredytów na bazie uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klientów.

KNF poinformowała wczoraj, że wydała skierowaną do banków Rekomendację T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Celem rekomendacji jest uelastycznienie podejścia banków do kredytowania detalicznego.

KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do 31 lipca 2013 r.