Skarb Państwa stracił ponad 200 milionów złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesów i właścicieli firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi.

Sześciu zatrzymanym przedstawiono zarzuty między innymi „prania brudnych pieniędzy” na kwotę ponad 210 milionów złotych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych. Zastosowano wobec nich areszt tymczasowy. Ponadto zabezpieczono mienie podejrzanych i ich krewnych na łączną kwotę ponad 5,7 miliona złotych.

W proceder polegający na fikcyjnych transakcjach między innymi wyrobami stalowymi zaangażowane były firmy z Polski, Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji. Funkcjonariuszy ABW wspomagał wywiad skarbowy, urzędy kontroli skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.