"Na stanowisko prezesa zarządu Artur Kawa zarekomendował Dariusza Kalinowskiego dotychczasowego wiceprezesa zarządu spółki i prezesa zarządu Stokrotka Sp. z o.o., z którym od dziesięciu lat blisko współpracuje i tworzy sukcesy Grupy Emperia" - głosi komunikat.

Kawa przestaje pełnić funkcję w zarządzie spółki z dniem 11 marca 2013 r. Równocześnie potwierdził swoją kandydaturę na członka rady nadzorczej Emperia Holding.

Emperia Holding jest notowana na GPW od 2002 r. Grupa Handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.