Rekomendacja została wydana przy cenie 18,8 zł, zaś we środę ok godz. 11:00 kurs akcji wynosił również 18,8 zł.

Analitycy DM Millennium stwierdzają, że wynik netto NFI EMF okazał się niższy od ich prognoz i konsensusu rynkowego. Przyczyną takiej
sytuacji zn‚w była strata z działalności zaniechanej związana z likwidacją kolejnych sklep‚ów odzieżowych - czynnik ten obniżył kwartalny zysk netto o 40,7 mln zł. DM Millennium progozuje zysk netto spółki w wysokości 60,9 mln w 2013 r.