Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews wzrost tego wskaźnika w lutym wyniósł (średnio) 5,0 proc. r/r. Ośmiu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 4,0-5,6 proc. r/r (średnia wyniosła 5,04 proc.).

Na koniec stycznia br. podaż pieniądza wyniosła 913,64 mld zł. Oznacza to spadek o 0,8 proc. m/m i wzrost o 4,5 proc. w ujęciu rocznym (po wzroście o 4,6 proc. r/r w poprzednim miesiącu).

NBP poda dane o lutowej podaży pieniądza w czwartek, 14 marca, o godz. 14.00.