W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 28,45 mld zł (14,8 proc. rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 8,68 mld zł (13,5 proc. planu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 3,82 mld zł (12,9 proc. planu), zaś od osób fizycznych - 6,87 mld zł (16,0 proc. planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w okresie dwóch miesięcy zrealizowano w 10,7 proc., pozyskując 3,29 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 0,30 mld zł (14,9 proc. planu).