Liczy także na przeprowadzenie kilku projektów akwizycyjnych w niszach, które wzmocnią ofertę grupy, poinformował agencję ISBnews prezes Arterii Marcin Marzec. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za ubiegły rok.

"Bieżący rok może być lepszy zarówno pod względem przychodów i zysku netto w porównaniu do 2012. Grupa Kapitałowa wzbogaca ofertę handlową o nowe rozwiązania dedykowane korporacjom i wprowadza na rynek własne usługi abonamentowe" - powiedział ISBnews Marzec.

Wśród nowych modeli biznesowych spółka rozwija produkty w oparciu o rozwiązania mobilne, nowoczesny marketing, inteligentne rozwiązania dla firm, digitalizację zasobów i cloud computing. "Planujemy równolegle inwestycje w nowe przedsięwzięcia, realizując je zarówno w modelu preinkubacji, czyli nabywania akcji lub udziałów spółek za środki unijne w ramach inkubatorów technologicznych, jak i poprzez tradycyjne inwestycje kapitałowe, wspieranie kapitału obrotowego innych firm oraz udostępnianie zasobów Grupy Arteria innym podmiotom, konwertowanych następnie na udziały" - dodał Marzec.

W 2012 roku firma skoncentrowała się na wzroście przychodów, utrzymaniu wskaźników rentowności na satysfakcjonującym poziomie, spadku zadłużenia długoterminowego oraz zwiększenia poziomu zysku netto na poziomie skonsolidowanym.

"Rozwijaliśmy zarówno skalę prowadzonych projektów z dotychczasowymi klientami jak i pozyskiwanie nowych. Uwieńczeniem udanego roku będzie nasza rekomendacja, aby część zysku wypracowanego w 2012 roku na poziomie jednostkowym przeznaczyć na wypłatę dywidendy" - skomentował prezes Arterii.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. W 2012 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 128,58 mln zł, o ponad 10% wyższe niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł w całym roku 8,53 mln zł mln zł wobec 7,54 mln zł rok wcześniej (wzrost o 13%), co jest historycznym rekordem w historii spółki.