"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Gino Rossi w okresie styczeń-marzec 2013 r. wyniosły 51,5 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 6%" – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w okresie styczeń-marzec 2013r. wyniosła 29,5 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-marzec 2012 roku o 8%. Sprzedaż spółki Gino Rossi w marcu 2013 wyniosła 9,9 mln zł i jest wyższa od sprzedaży osiągniętej w marcu 2012 roku o 4%, podano również.

"Sprzedaż spółki Simple w okresie styczeń-marzec 2013 wyniosła 23,9 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie roku 2012 o 6%, natomiast sprzedaż w kanale detalicznym w miesiącach styczeń-marzec 2013 wyniosła 18,9 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w tym samym okresie 2012 roku o 3%. Sprzedaż spółki Simple w marcu 2013 roku wyniosła 7,6 mln zł i jest niższa od osiągniętej w marcu 2012r. o 12%, natomiast sprzedaż w kanale detalicznym w marcu 2013 roku wyniosła 6,7 mln i jest niższa od osiągniętej w miesiącu marcu 2012 roku o 5%" – czytamy dalej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.