Zysk operacyjny wyniósł 59,61 mln euro wobec 93,36 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,27 mln euro w 2012 r. wobec 303,59 mln euro rok wcześniej.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie.