"Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław jest niezbędna, aby elektrociepłownia ta mogła kontynuować produkcję po wejściu w życie od 1 stycznia 2016 roku nowych, zaostrzonych norm emisyjnych. Natomiast planowana budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica jest inwestycją rozwojową Kogeneracji, która określi przyszłość tego zakładu na wiele kolejnych lat" - napisano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że analizuje różne warianty finansowania tych inwestycji. Wypata dywidendy zostanie rozważona, jeżeli ich realizacja nie wymagałaby znacznego zaangażowania przez spółkę środków własnych. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy jednak od wyboru konkretnego modelu finansowania inwestycji.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MW i cieplnej 1083,2 Mwt. W 2011 r. Kongeneracja odnotowała 1,03 mld zł skonsolidowanych przychodów.