Konsensus rynkowy wynosił 3,0-3,2 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W IV kw. 2012 r. PKB wzrósł w tym ujęciu 0,4 proc., a w III kw. - o 3,1 proc.