We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 54,69 mln zł w porównaniu z 147,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 109,32 mln zł wobec 185,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2033,74 mln zł w 2012 r. wobec 1991,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 10,79 mln zł wobec 19,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

>>> Czytaj również: Kopex zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2012 r.