„Inwestorzy instytucjonalni objęli 2 230 000 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 370 000 akcji (w transzy inwestorów indywidualnych dokonano redukcji zapisów o 3,36%)" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że pozyskała z emisji 2,2 mln nowych akcji 18,7 mln zł brutto. Dodatkowo, oferta objęła sprzedaż 400 000 akcji istniejących, co oznacza, że całkowita wartość oferty wyniosła 22,1 mln zł brutto. Po zakończeniu oferty publicznej, Akcje Oferowane stanowić będą 27,3% kapitału zakładowego spółki.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014, o łącznej wartości około 34,4 mln zł, w tym przede wszystkim wzmocnienie potencjału produkcyjnego oraz rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą.

Feerum ustaliła cenę akcji w pierwotnej ofercie publicznej na 8,5 zł za jedną akcję.

Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: KBC Securities (doradca finansowy i oferujący), Kancelaria Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni (doradca prawny). Audytorem Spółki jest Grant Thornton Frąckowiak.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników i przebiegu oferty publicznej Feerum, tym bardziej, że nasza oferta była pierwszą zakończoną sukcesem ofertą IPO spółki prywatnej na GPW w tym roku. To dla nas ważny etap rozwoju, na który zdecydowaliśmy się z myślą o długoterminowych planach spółki i jej dalszym rozwoju. Już dziś jesteśmy jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych" – powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że środki pozyskane z oferty przeznaczone zostaną na częściowe sfinalizowanie planu inwestycyjnego, dzięki któremu firma będzie w stanie wzmocnić potencjał produkcyjny i zdynamizować sprzedaż, tak aby jak najlepiej wykorzystać obecne bardzo dobre, z punktu widzenia działalności Feerum, warunki rynkowe.

"Dzięki temu umocnimy naszą pozycję rynkową, a nowi akcjonariusze Feerum staną się beneficjentami dalszego rozwoju" - skonkludował Janusz.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. W 2012 roku spółka wypracowała 8,1 mln zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 55,6 mln zł.