Z szacunków ISBnews wynika, że dywidenda na akcję (pomijając akcje skupione w celu umorzenia) wyniesie ok. 0,4 zł.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria (…) niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.885.305,91 zł złotych podzielić w sposób następujący:

(a) kwotę w wysokości 180.177,91 złotych przelać na kapitał zapasowy,

(b) kwotę w wysokości 1.705.128,00 złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki" – czytamy w projektach uchwał.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 października 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 listopada 2013 roku, podano również.

Wcześniej prezes Arterii Marcin Marzec, w wywiadzie dla agencji ISBnews, poinformował, że spółka zamierza utrzymać poziom dynamiki wzrostu wyników, a szczególnie zysku netto z I kw. 2013 (+27,5% r/r), w całym bieżącym roku.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. W 2012 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 128,58 mln zł, o ponad 10% wyższe niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł w całym roku 8,53 mln zł mln zł wobec 7,54 mln zł rok wcześniej (wzrost o 13%), co jest historycznym rekordem w historii spółki.