"Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2013 roku wyniosła ok. 1.389 mln zł. Przychody te były wyższe o 21% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" – czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 62% i była wyższa od zrealizowanej w maju roku poprzedniego o 2 punkty procentowe, podano także.

LPP odnotowało 352,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 268,73 mln zł zysku rok wcześnie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3223,76 mln zł w 2012 r. wobec 2492,51 mln zł rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2012 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1077 sklepów z czego: 344 Reserved, 295 CROPP, 259 House oraz 161 Mohito.