"Łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego spółki tj. 963.000,00 zł (96.300.000 sztuk akcji)" - głosi projekt uchwały.

Minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,01 zł, a cena maksymalna nie może przekroczyć 10 zł, podano dalej. Upoważnienie dla zarządu do przeprowadzenia buy-backu ma być ważne nie dłużej niż dwa lata.

"Nabywanie akcji własnych spółki podyktowane jest zamiarem umożliwienia wszystkim inwestorom - uznającym zaoferowaną przez spółkę cenę za korzystną - proporcjonalnej sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Ponadto skup akcji własnych umożliwi efektywne wykorzystanie wolnych środków pieniężnych, znajdujących się w dyspozycji spółki, do inwestycji w akcje własne" - czytamy w uzasadnieniu.

Famur odnotował 271,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 119,18 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 102,25 mln zł wobec 99,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. W 2012 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 1471,51 mln zł.