"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Action podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zdecydowano, że:
- kwotę 24.615.000 zł, to jest kwotę 1,50 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- kwotę 23.459.876,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2013 r.

Grupa Kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce.