Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadał na 11 czerwca.

Akcjonariusze Fortuny zatwierdzili dywidendę w wysokości 0,67 euro na akcję. Decyzja była zgodna z rekomendacją zarządu.

Całkowita dywidenda będzie złożona z trzech części: ze skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok (97% rocznego zysku) 0,23 euro na akcję, z tytułu niepodzielonego zysku z poprzednich okresów - 0,10 euro na akcję, oraz w ramach dystrybucji agio emisyjnego - 0,34 euro za akcję.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej; działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.