"Mimo, że niski wzrost gospodarczy nie napawa optymizmem, Polakom jego jednak nie brakuje" - skomentował prezes Work Service Tomasz Hanczarek, cytowany w komunikacie.

"Patrząc wstecz na poziom średniego wynagrodzenia w Polsce widzimy jego wzrost, jednak jest on powolny. Spokojne tempo podwyżek jest wymuszone trudną sytuacją gospodarczą. Przewidujemy, że w najbliższej przyszłości taki trend się utrzyma" - dodał Hanczarek.

Work Service zwraca uwagę, że kobiety są zdecydowanie bardziej optymistycznie nastawione do przyszłości od mężczyzn: aż 62 proc. ankietowanych kobiet oczekuje podwyżki, zaś ze spadkiem wynagrodzenia liczy się zaledwie 1,8 proc. z nich. Jeśli chodzi o mężczyzn, ok. 45 proc. oczekuje podwyżki i tyle samo z nich nie spodziewa się zmian.

"Kobiety, których praca jest niedowartościowana, spodziewają się wzrostu wynagrodzeń, które wyrówna poziom płac" - skomentował Krzysztof Inglot, dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

Reklama

Dane przygotowane na zlecenie Work Service przez Instytut Badań Homo Homini na próbie reprezentatywnej 1100 osób; pytanie brzmiało: "Czy oczekuje Pan(i) podwyżki, obniżki lub braku zmiany poziomu wynagrodzenia?", respondentami były osoby czynne zawodowo – bez względu na formę zatrudnienia.

>>> Czytaj także: Dłuższy urlop macierzyński pociągnie za sobą ofiary