W II kwartale 1.459 razy próbowano wyłudzić z banków kredyty na łączną kwotę 94,382 mln zł, wynika z 14. edycji Raportu InfoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Rok wcześniej było to 1.334 prób na kwotę 59,86 mln zł.

"Pod względem poziomu łącznej kwoty prób wyłudzeń kredytów ten kwartał był bardzo zbliżony do pięcioletniej średniej: 94,4 mln zł przy średniej na poziomie 93,1 mln zł. W krótszym okresie widać jednak wzrost spowodowany przede wszystkim kilkoma próbami wyłudzeń na bardzo wysokie kwoty, przekraczające kilka milionów złotych. Najwyższa z nich osiągnęła poziom 12,2 mln zł - co ciekawe, wszystkie dotyczyły woj. pomorskiego. Sumując te trzy przypadki otrzymujemy kwotę 29,2 mln. zł. Bez nich mielibyśmy do czynienia z kwotą ok. 65 mln zł, co byłoby wynikiem potwierdzającym malejący trend przy tym wskaźniku" - powiedział Grzegorz Kondek z ZBP, cytowany w komunikacie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wyniosła 5.728, zaś łączna kwota prób wyłudzeń w tym czasie sięgnęła 310,57 mln zł. Średnia kwota wyłudzeń wyniosła 31,37 tys. zł.

W II kw. 2013 r. Polacy zastrzegli 28,92 tys. utraconych dokumentów tożsamości. W systemie „Dokumenty Zastrzeżone' znajduje się obecnie 1,226 mln rekordów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba zastrzeżonych dokumentów wyniosła 110,07 tys.