W wśród nich znalazły się trzy spółki giełdowe i ich spółki zależne: Budimex, Mirbud i Mostostal Warszawa, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w komunikacie.

Poza wyżej wymienionymi spółkami, o realizację inwestycji starają się także największe europejskie i od lat obecne na polskim rynku spółki m. in. Skanska, Salini, Astaldi, Porr, Strabag, Bilfinger Infrastructure, a także Eurovia Polska i Aldesa Construcciones.

Inwestycja polega na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o całkowitej długości 22,7 km, w tym czterech węzłów drogowych - "Nidzica Północ", "Nidzica Południe", "Powierż" oraz "Napierki".

"Żeby usprawnić logistycznie proces budowy, zadanie zostało podzielone na krótsze odcinki. Odcinek realizowany będzie w dwóch pododcinkach: Nidzica Północ - Nidzica Południe (9,1 km) i Nidzica Południe - Napierki (13, 6 km). Pozwoli to także wykonawcom na zaangażowanie mniejszych środków finansowych i w rezultacie niższych zabezpieczeń" - czytamy w materiale.

Inwestycja realizowana jest w ramach przyjętej na początku czerwca przez Radę Ministrów zmiany do Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 i ogłoszenie w 2013 r. ok. 50 przetargów na budowę dróg ekspresowych o długości 700 km. W każdym nich o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena (90%), gwarancja jakości (5 proc.) i termin realizacji (5 proc.). Procedury mają charakter ograniczony.

Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny - 23 miesiące, jednak nie krótszym niż 20 miesięcy. GDDKiA wybierze do końca października 20 wykonawców, których zaprosi do składania ofert.

>>> Czytaj też: Budowa dróg w Polsce będzie elastyczna