Poprawa sytuacji na rynkach finansowych i niższy poziom stóp procentowych dają nadzieję na kontynuację pozytywnych tendencji w II poł. 2013 roku, ocenia Quercus TFI, którego zysk netto wzrósł o 47% r/r. w I półroczu.

Zysk netto w I półroczu sięgnął 8,5 mln zł, co oznacza wzrost o 47% w skali roku. Wzrost wyniku został zrealizowany dzięki większej bazie aktywów pod zarządzaniem. W samym II kw. zysk netto wyniósł 4,9 mln zł wobec 2,9 mln zł rok wcześniej.

Na koniec czerwca aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosły 2,52 mld zł wobec 1,67 mld zł na koniec ub. roku.

W I półroczu 2013 r. łączne przychody z tytułu zarządzania funduszami Quercusa wyniosły 31,67 mln zł, a z tytułu zarządzania portfelami instrumentów finansowych 0,39 mln zł. Źródłem największych przychodów były subfundusze Quercus Agresywny i Quercus Selektywny, głównie dzięki największej wartości zgromadzonych aktywów.

"Poprawa sytuacji na rynkach finansowych i niższy poziom stóp procentowych dają nadzieję na kontynuację pozytywnych tendencji w drugiej połowie 2013 roku" - podała spółka w prezentacji.

Quercus poinformował, że ze względu na niewielkie zainteresowanie, w drugiej połowie tego roku planowane jest zamknięcie 5 z 6 subfunduszy surowcowych, co przyniesie spółce korzyści w postaci ograniczenia kosztów i ryzyka. Pozostanie jedynie Quercus Gold lev, którego strategia zostanie przekształcona w Quercus Gold (bez dźwigni)

TFI podało także, że aktywa Quercus Agresywny przekroczyły na koniec lipca 900 mln zł i jeśli przekroczą w najbliższych tygodniach/ miesiącach 1 mld zł, subfundusz może zostać zamknięty w ciągu kolejnych ok. 2 miesięcy, co byłoby pierwszym takim wydarzeniem na polskim rynku od 2007 r.

W listopadzie Quercus planuje uruchomienie nowego subfunduszu, uzupełniającego dotychczasową ofertę funduszy.

Quercus podał, że po ponad 5 latach działalności jego aktywa pod zarządzaniem stanowią ok. 2,2% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) i wciąż ma duży potencjał do zwiększenia skali działalności.