Zysk operacyjny wyniósł 4,30 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,82 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 283,14 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 0,20 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 533,65 mln zł w porównaniu z 564,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 19,07 mln zł wobec 18,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego. Do grupy należą także radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS oraz operator kin Helios.