"W ubiegłym roku, zgodnie z przewidywaniami PMR rynek ponownie wzrósł. Dynamika wyniosła ostatecznie 6,3 proc., co jest jednak wynikiem poniżej prognoz sprzed roku.

Podobnie jak w 2011 r., tak również w roku 2012 spodziewane było bardziej wyraźne odbicie na rynku IT, głównie wskutek odmrożenia większej puli środków przez firmy i relatywnie korzystnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce na tle innych krajów regionu" - czytamy w komunikacie firmy. 

Ostatecznie firmy nie decydowały się na inwestycje na dużą skalę. Według dostawców, na rynku kolejny rok z rzędu widoczne było wyczekiwanie i ostrożność. Dodatkowo w ubiegłym roku nie wzrosły skumulowane wydatki na IT administracji publicznej i samorządów, podał PMR.

"Patrząc na strukturę wydatków w 2012 r. nie doszło do zmian wyraźnych, choć widać rosnący wpływ na cały rynek odbiorców indywidualnych. Spadło znaczenie administracji publicznej i samorządowej, która zyskała rok wcześniej po wyraźniejszym wzroście wydatków. Od lat to duże firmy są głównym odbiorcą informatyki w Polsce - ich udział w ubiegłym roku wzrósł minimalnie do 49 proc., po okresie spadków, spowodowanych głównie większym wzrostem wydatków w innych grupach odbiorców IT" - czytamy dalej. 

Duże firmy inwestują relatywnie najwięcej w nowe rozwiązania, pomimo najwyższego nasycenia informatyką, mają też najkrótszy cykl wymian sprzętu, tłumaczy PMR.