Obszary, które stanowią "zupełnie białe plamy" zasięgu wszelkich sieci telekomunikacyjnych w Polsce to ok. 8% miejscowości, głównie liczących poniżej 100 mieszkańców, wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dotyczącego pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną. 

"Udział miejscowości poza zasięgiem wszelkich sieci zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego średnio o 5 punktów procentowych. Nadal są obszary, które stanowią 'zupełnie białe plamy', ale obecnie jest to ok. 8 proc. miejscowości, głównie liczących poniżej 100 mieszkańców" – czytamy w raporcie UKE

W raporcie wskazano, że choć ogólnie zebrane dane pokazują stosunkowo niewielki postęp w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju, to jednak w wielu przypadkach poprawiono i uzupełniono dotychczasowe dane. 

Przykładu dostarcza średni odsetek miejscowości (dla województw), w których nie występuje żaden węzeł telekomunikacyjny. Zmalał on średnio do 64 proc. z 58 proc., co jest głównie rezultatem wzrostu liczby podmiotów, które przekazały dane. 

"Podobnie stało się w przypadku węzłów dostępowych: średni udział miejscowości bez żadnych węzłów dostępowych zmalał z 65% do 59%, co także wynika z uchwycenia w tegorocznej inwentaryzacji dużo większej liczby operatorów sieci dostępowych działających w małych miejscowościach" - czytamy dalej. 

Od lutego br., kiedy to rozpoczęto wysyłanie wezwań, dane przekazało 3221 podmiotów (przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej). 

"Oznacza to, że nastąpił 25-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (kiedy to dane przesłało 2434 podmiotów). Tak wyraźny przyrost pokazuje, jak bardzo usprawniona została organizacja systemu inwentaryzacji" - zaznacza UKE. 

Urząd podaje także, że nieodłączną częścią składanych raportów są oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury, planów inwestycyjnych lub usług szerokopasmowych. 

"Liczba podmiotów, które zdecydowały się wysłać stosowne oświadczenia wyniosła 4639 (dla porównania - rok wcześniej: 3830). Podmioty często oprócz oświadczeń składanych w formie pisemnej przekazywały dodatkowe informacje, np. o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, o dokonanym wcześniej wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (RPT), były w nich też prośby o wykreślenie z rejestru. Dzięki tym informacjom możliwa była aktualizacja rejestru, a co za tym idzie - wygenerowanie zestawienia przedsiębiorców, którzy rzeczywiście prowadzą działalność telekomunikacyjną" - czytamy dalej. 

Dzięki zgromadzonym danym prezes UKE mógł też określić obszary w których będą budować infrastrukturę operatorzy sieci mobilnych w ramach planowanej aukcji na częstotliwości w zakresie 800 MHz.