Zysk operacyjny wyniósł 41,28 mln zł wobec 32,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 256,74 mln zł w 2013 r. wobec 254,82 mln zł rok wcześniej.

Przepływy pieniężne netto w okresie I połowy 2013 r. wyniosły 60,45 mln zł wobec 42,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Wawel to - notowany na GPW od 1998 r. - producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek.