Zysk operacyjny wyniósł 87,89 mln zł wobec 38,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3691,24 mln zł w I połowie 2013 r. wobec 3322,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I połowy 2013 r. wyniósł 60,15 mln zł wobec 27,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy.

Pelion wskazuje, że w perpektywie dalszej obniżki hurtowych marż urzędowych na leki refundowane o 1 pkt. proc. w 2014 roku konieczne będzie poszukiwanie dalszych oszczędności oraz nowych możliwości rozwoju działalności grupy na rynkach o korzystniejszych regulacjach prawnych, podała spółka w raporcie półrocznym

Reklama

„W perspektywie roku 2014 na wyniki realizowane przez poszczególne linie biznesowe w Polsce - w szczególności w zakresie sprzedaży hurtowej do aptek - wpływać będzie dalsza obniżka hurtowych marż urzędowych na leki refundowane o 1 pkt. proc. w stosunku do obowiązujących w roku 2013 r. (Ustawa Refundacyjna z dnia 12 maja 2011 r.). Konieczne będą poszukiwania dalszych oszczędności, w tym dalsze obniżenie jakości serwisu oraz poszukiwania nowych możliwości rozwoju działalności Grupy na rynkach o korzystniejszych regulacjach prawnych (dalsza dywersyfikacja geograficzna)" – czytamy w raporcie spółki.

Strategia grupy na drugie półrocze 2013 r. zakłada optymalizację procesów i wykorzystanie efektów synergii między wszystkimi liniami biznesowymi.

„Celem w segmencie Hurt jest dostosowanie działań do znacznie trudniejszych warunków prawnych oraz utrzymanie silnej pozycji rynkowej przy równoczesnym zachowaniu zdrowego portfela należności w zakresie zaopatrzenia aptek i szpitali, w części detalicznej – znacząca poprawa wyników oraz skoncentrowanie się na opiece farmaceutycznej, zaś w obszarze usług dla producentów – rozszerzenie portfela usług" – czytamy dalej.

Grupa podkreśla, że z uwagi na zbliżającą się (od stycznia 2014 r.) kolejną obniżkę urzędowej marży hurtowej, również segment sprzedaży hurtowej skupi się na dostosowaniu kosztów swojej działalności do nowych warunków rynkowych, aby osłabić negatywny wpływ czynników zewnętrznych na osiągane wyniki.

„Podejmowane będą działania zmierzające do poprawy rotacji kapitału obrotowego, a przez to zmniejszenia zadłużenia. W II połowie 2013 r. Grupa Pelion będzie również koncentrować się na zwiększeniu sprzedaży głównie poprzez wzrost organiczny" – podano również.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy.