Minister Jacek Rostowski zgłosił uwagi dotyczące wzrostu dotacji z budżetu państwa na leczenie nieubezpieczonych dzieci, kobiet w ciąży czy bezrobotnych.

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann powiedział IAR, że resort będzie szukać porozumienia z ministerstwem finansów w tej sprawie. Fundusz będzie działać w oparciu o plan przedstawiony ministrowi zdrowia i sejmowym komisjom. Wiceminister podkreślił, że sytuacja ta nie ma wpływu na pacjentów, działanie szpitali czy przychodni. Chodzi o rozliczenia finansowe między NFZ a ministerstwem finansów.

Sławomir Neuman wyjaśnił, że system eWUŚ wykazał, że osób nieubezpieczonych jest więcej, niż zakładano. Część to dzieci, które nie zostały zgłoszone przez rodziców do ubezpieczenia. Dlatego z formalnego punktu wiedzenia są nieubezpieczone, bo rodzice nie dopełnili formalności.

Sławomir Neuman dodał, że w 2010 plan finansowy NFZ, również nie był uzgodniony z ministerstwem finansów.
Według NFZ leczenie osób nieubezpieczonych ma kosztować w przyszłym roku 950 mln zł.