Kontrakt zostanie zawarty na 4 lata, podała spółka w komunikacie.

"Poczta Polska jest dziś jedyną firmą na rynku, która jest w stanie zrealizować tak skomplikowane zlecenie, które wymaga zapewnienia rozbudowanego zaplecza logistycznego. Wygrana świadczy o dobrym przygotowaniu firmy do konkurowania na rynku usług listowych oraz finansowych w Polsce" - powiedział dyrektor pionu sprzedaży Poczty Polskiej Łukasz Gołębiowski, cytowany w komunikacie.

Oferta Poczty spełniła wszystkie warunki wymagane w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Firma będzie świadczyła na rzecz ZUS usługę doręczania w formie przekazów pocztowych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym świadczeń emerytalno- rentowych, podano również.