Powodem rezygnacji z rozprawy przed Sądem OKiK jest zmiana otoczenia rynkowego w ciągu 2,5-rocznego okresu oczekiwania na rozprawę oraz przejęcia Merlin.pl przez inny podmiot.

„Na dziś, 6 września br., została wyznaczona pierwsza rozprawa przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu odwoławczym Grupy Empik Media & Fashion w związku z negatywną decyzją UOKiK wydaną 3 lutego 2011 r. w sprawie nabycia przez EM&F spółki Merlin.pl. Zarząd Grupy EM&F podjął decyzję o cofnięciu odwołania" – czytamy w komunikacie.

Spółka tłumaczy, że od złożenia odwołania (18 lutego 2011 r.) przez EM&F minęło 2,5 roku, w tym czasie otoczenie biznesowe zmieniło się istotnie, a spółka Merlin.pl została przejęta przez inny podmiot (Czerwona Torebka), co spowodowało że odwołanie EM&F od decyzji Prezesa UOKiK stało się bezprzedmiotowe.

„W 2010 r. przejęcie Merlin.pl było jednym ze scenariuszy rozwoju kanału internetowego Grupy EM&F. W ówczesnych warunkach ekonomicznych i biznesowych przejęcie to miało uzasadnienie. Jednak w toku procesu - najpierw postępowania przed Prezesem UOKiK, które przeciągnęło się z ustawowych 2 do 7 miesięcy, następnie - oczekiwania na rozprawę w SOKiK (łącznie ponad 3 lata) - następowało osłabienie pozycji Merlin.pl, jak również zmieniły się realia rynkowe. Spowodowało to istotne zmiany parametrów planowanej transakcji" - powiedział prezes EM&F, Maciej Szymański, cytowany w komunikacie..

Zarząd Grupy podtrzymuje opinię, iż zbyt rozciągnięte w czasie postępowania Urzędu, przy jednoczesnym braku dialogu z wnioskodawcami, mogą skutecznie blokować wdrożenie oraz realizację strategii i rozwój firm, nie dając szansy przedsiębiorcom na ewentualną szybszą weryfikację strategii, co naraża same spółki, jak i ich akcjonariuszy na wymierne straty.

Reklama

„W przypadku Grupy EM&F - nie dopuściliśmy, aby opóźniona i negatywna decyzja Urzędu, z którą się nie zgadzaliśmy, istotnie wpłynęła na zmianę naszej strategii. Przystąpiliśmy do realizacji „planu B", który zwyczajowo mamy w odwodzie. Jednak należy podkreślić, że gdyby postępowanie Urzędu nie trwało tak długo, korzyści z jego wdrożenia byłyby dla Grupy jeszcze większe" - dodał Maciej Szymański.

Niezwłocznie po zapoznaniu się z decyzją Prezesa UOKiK z 3 lutego 2011 r. i równolegle ze złożonym do SOKiK odwołaniem - Grupa uruchomiła realizację przygotowanego uprzednio alternatywnego planu rozwoju w kanale internetowym poprzez szybszy rozwój empik.com oraz dokonanie kilku mniejszych akwizycji, które nie wymagały zgody UOKiK.

„Łączne przychody Grupy EM&F w segmentach e-commerce oraz digital w 2012 r. wzrosły o 58% r/r do 178,9 mln zł, a dynamika przychodów w I połowie 2013 r. przekroczyła 30%. Łącznie sklepy/serwisy wchodzące w skład segmentu E-commerce EM&F zajmują 3. pozycję na polskim rynku e-commerce pod względem liczby użytkowników (dane z końca maja 2013 r. na podstawie badań Gemius-Megapanel)" – podsumowano w komunikacie.

Spółki z grupy EM&F prowadzą handel hurtowy i detaliczny na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Turcji, Czech, Słowacji, Niemiec i Szwajcarii. Grupę kontroluje Penta Investments Limited oraz Eastbridge Sarl działający na podstawie porozumienia, posiadający łącznie 76,40% akcji NFI Empik Media & Fashion S.A.