Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uprzednie nabycie przez Fresh Investment wszystkich udziałów w Staropolskich Specjałach do 30 czerwca 2014 roku.

"Cena sprzedaży udziałów zostanie określona na podstawie zaktualizowanej wyceny Staropolskie Specjały dokonanej przez firmę KPMG, z tym zastrzeżeniem, że: 1) jeśli cena za udziały będzie wyższa niż 98.900.000 zł - spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy; 2) jeśli cena za udziały będzie niższa niż 73.100.000 zł - przyszłemu sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy" – czytamy w komunikacie.

W komunikacie zaznaczono również, że warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej, jest uprzednie nabycie przez Fresh Investment wszystkich 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Terminem wykonania umowy przedwstępnej jest 30 września 2014 r. Spółka zobowiązała się do dokonania wpłaty na rzecz Fresh Investment zaliczki w wysokości 85.500.000 zł.

"Henryk Kania zawarł znaczącą umowę z Fresh Investment, której przedmiotem jest datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) poprzez przeniesienie na Fresh Investment wierzytelności przysługujących spółce od niektórych kontrahentów w łącznej wysokości 85.498.966,44 zł, celem spełnienia (do tej samej kwoty) zobowiązania spółki do wpłaty przyszłemu sprzedającemu zaliczki zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży udziałów" - podała spółka w odrębnym komunikacie.

ZM Henryk Kania są notowane na rynku głównym GPW od marca 2012 r.