„Zarząd emitenta dokłada wszelkich starań, by wywiązać się z obowiązków informacyjnych i opublikować raporty przed wyznaczonym terminem" – podano w komunikacie.

Na początku sierpnia zarząd Widok Energia odwołuje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2012-2014 "na skutek braku implementacji dyrektywy Unijnej dotyczącej odnawialnych źródłach energii (OZE), tj. nieuchwalenia ustawy o OZE, załamania na rynku biomasy w Polsce oraz w wyniku załamania się cen tzw. 'zielonych certyfikatów' i cen pelletu".

Grupa Widok Energia posiada obecnie dwa zakłady granulacji biomasy: w Worowie w województwie zachodniopomorskim i Koniecwałdzie na Żuławach.