W dniu wydania rekomendacji za akcję spółki płacono 87,0 zł, natomiast we wtorek po godz. 9-ej za jedną akcję Comarchu płacono 98,15 zł.

DM IDMSA szacuje, że Comarch w 2013 roku wypracuje 956,2 mln zł przychodów i 34,7 mln zł zysku netto.