Powodem nałożenia tak dużej kary było trzydziestojednokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki PSW Capital SA w okresie październik 2010 r. – grudzień 2012 r. – czytamy w komunikacie.

KNF zobowiązała Platinum Prestige Capital do wykonania obowiązków informacyjnych w ciągu 7 dni roboczych.

„Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez KNF decyzji odzwierciedla stopień naganności zachowania tej spółki i wyraża ocenę KNF co do skali naruszenia przez nią zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym” – informuje KNF.

Kara nałożona na Platinum Prestige Capital jest drugą najwyższą w historii Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej, we wrześniu 2013 roku, KNF nałożyła rekordową karę wysokości 5,72 mln zł na Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA za czterdziestokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki publicznej PSW Capital SA (notowanej na NewConnect) w okresie czerwiec 2010 r. – grudzień 2012 r.

Platinum Prestige Capital SA jest spółką zależną Domu Inwestycyjnego Platinum Capital.