Prezydent Bronisław Komorowski podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, podał resort. Jest ona podstawą programu "Mieszkanie dla młodych".

"Celem ustawy jest zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na rynku w odniesieniu do osób młodych, nabywających pierwsze mieszkanie i niedysponujących zdolnością kredytową do obsługi zobowiązania, które bez wsparcia finansowego byłoby wyższe. Przewidziane w ustawie instrumenty skierowane są do zbliżonej grupy docelowej i stanowią kontynuację części programu 'Rodzina na swoim', z istotnymi zmianami i uzupełnieniami" - czytamy w "Informacji ws. ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi".

Program "Mieszkanie dla młodych" - MdM umożliwi dofinansowanie wkładu własnego dla osób do 35 lat, kupujących pierwsze własne mieszkanie na rynku pierwotnym. Dla singli i rodzin bezdzietnych 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, dla osób i rodzin wychowujących przynajmniej jedno dziecko - 15%, podano w komunikacie resortu.

Oznacza to, że w przypadku zakupu przez beneficjenta programu MdM mieszkania w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-15%. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2, natomiast samo mieszkanie nie będzie mogło być większe niż 75 m2 w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci limity maksymalnej powierzchni zostały powiększone o dodatkowe 10 m2.

"Systemem pomocy państwa objęta została także budowa pierwszego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r." - czytamy dalej.

Program będzie obowiązywać w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczona kwota 3.553 mln zł, nie licząc wydatków budżetowych w formie zwrotów części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych.