Zysk operacyjny wyniósł 277,76 mln zł wobec 221,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.239,59 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 2.454,78 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 666,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 611,50 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.938,07 mln zł w porównaniu z 7.582,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 823,31 mln zł wobec 457,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Grupa Enea prawie 2,4 miliona klientów i 12,5% udziału w sprzedaży na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa 1/5 powierzchni kraju, a prawie 8 proc. energii wytwarzanej w Polsce pochodzi z elektrowni Grupy.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2012 r. spółka odnotowała ok. 10,3 mld zł skonsolidowanych przychodów.