"Zamawiający (...) odstąpił od umowy i wezwał Polimex-Mostostal do zapłaty kary umownej. W ocenie Polimexu-Mostostalu, zamawiający nie ma ku temu podstaw. Polimex-Mostostal będzie obecnie analizować zaistniałą sytuację pod względem formalnoprawnym i w efekcie podejmie stosowne działania" - czytamy w komunikacie.

Spółka wyjaśnia, że w wyniku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, które były następstwem zgłoszonych przez zamawiającego zmian adaptacyjnych, mających na celu zoptymalizowanie niektórych funkcjonalności obiektu, Polimex-Mostostal został zmuszony do spowolnienia lub wstrzymania niektórych prac budowlanych w oczekiwaniu na dokumentację projektową dostarczaną przez zamawiającego.

"Polimex-Mostostal wielokrotnie i na bieżąco informował zamawiającego o występujących brakach i błędach w dokumentacji projektowej dotyczących różnych zakresów koniecznych do wykonania prac" - czytamy dalej.

Polimex informuje też, zwracał także uwagę na zwłokę w akceptacji przez zamawiającego wniosków materiałowych (np. dotyczących zadaszenia z poliwęglanu, co uniemożliwiało wykonawcy zamówienie płyt i rozpoczęcie montażu zadaszenia). Opóźnienia akceptacji sięgają kilku miesięcy.

Zamawiający podjął także decyzje w sprawie wstrzymania niektórych robót w związku z koniecznością dostarczenia przez niego projektów zamiennych, których Polimex-Mostostal nie otrzymał, w wyniku czego nie mógł kontynuować budowy.

Reklama

Z kolei inna decyzja zamawiającego w sprawie wyłączenia z zakresu zlecenia niektórych robót spowodowała, że w konsekwencji nie było możliwe realizowanie przez Polimex-Mostostal prac powiązanych, takich jak prace wykończeniowe, elewacyjne, posadzkowe, montażowe i in.

Kolejna decyzja zamawiającego dotycząca wstrzymania wykonywania instalacji CO spowodowała, że pomieszczenia stadionu nie są ogrzewane, co uniemożliwia kontynuowanie prac w okresie zimowym, wskazuje Polimex.

Spółka Stadion w Zabrzu poinformowała wcześniej o odstąpieniu od umowy po analizie wniosku wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia budowy. Umowa na modernizację stadionu podpisana została w 2011 r. Wartość kontraktu wyniosła 192,5 mln zł netto.