Robyg

Robyg chce zwiększyć stopę dywidendy do blisko 5%, jeśli tegoroczny zysk netto spółki okaże się wystarczająco wysoki, zapowiedział wiceprezes Robygu Artur Ceglarz. "Parkiet" policzył, że oznaczałoby to wypłatę w wysokości ok. 11 groszy na akcję. W ub.r. dywidenda wyniosła 8 gr. na akcję. >>>>

Alterco

Alterco odnotowało 7,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 59,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Hawe

Reklama

Jarosław Bauc złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Hawe, podała spółka. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal podpisał (przez spółkę zależną) umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie za łączną cenę brutto w wysokości 13,53 mln zł oraz umowę umowy zbycia udziałów spółki Energop za kwotę 25,30 mln zł, podał Polimex. Spółka zależna Polimex Development Kraków zawarła umowę przyrzeczoną w sprawie sprzedaży nieruchomości w wyniku spełnienia się warunków (oraz zrzeczenia się jednego z nich przez kupującego) przewidzianych w warunkowej umowie sprzedaży. "Zgodnie z Umową przyrzeczoną, cena została zapłacona przez kupującego na rachunek powierniczy sprzedającego, sprzedający natomiast zobowiązał się wydać przedmiot umowy przyrzeczonej (przenieść posiadanie oraz korzystanie do nieruchomości) kupującemu nie później niż w dniu jej zawarcia" - czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie Polimex poinformował "o zawarciu w dniu 10 grudnia 2013 roku umowy zbycia udziałów spółki Energop Sp. z o.o. pomiędzy spółką jako sprzedającym, a Mars - Fundusz Inwestycyjny Zamkniętym reprezentowanym przez MS TFI S.A. jako kupującym za cenę w wysokości 25.295.952 zł".

Warimpex

Warimpex sprzedał pięciogwiazdkowy hotel Le Palais w Pradze prywatnemu inwestorowi z Europy, podał Warimpex. Zamknięcie transakcji nastąpiła 10 grudnia, a ceny sprzedaży strony postanowiły nie podawać do wiadomości. "Jesteśmy dumni z możliwości ogłoszenia kolejnej udanej strategicznej transakcji jeszcze w tym roku. W przyszłości chcielibyśmy bardziej skoncentrować się na naszych czterogwiazdkowych hotelach angelo, Diplomat i Savoy w Pradze" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie. Hotel Le Palais jest położony w ekskluzywnej praskiej dzielnicy mieszkaniowej, niedaleko zabytkowej starówki. Warimpex nabył dawny pałac i po gruntowanej rewitalizacji budynku zaadaptował go na luksusowy hotel, który został otwarty w 2003 roku, podano także. "Po sprzedaży ten pięciogwiazdkowy hotel będzie nadal prowadzony przez spółkę Vienna International Hotelmanagement AG (VI)" - czytamy dalej.

Komputronik

Komputronik wypracował szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości 11,4 mln zł w listopadzie w ujęciu jednostkowym, co oznacza wzrost o 4,6% r/r, wynika z wstępnych danych (z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów oraz dofinansowania niektórych wydatków marketingowych), podała spółka. Narastająco, w okresie 8 miesięcy, od kwietnia do listopada 2013 roku, szacunkowy zysk handlowy wyniósł 79,2 mln zł wobec 63,1 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 25,5%. "Listopad był dla nas kolejnym okresem wzrostu sprzedaży, choć w sprzedaży detalicznej na rynku IT był to miesiąc słabszy od oczekiwań branży - możliwe, że część klientów przełożyła zakupy świąteczne na grudzień, przede wszystkim wśród małych firm rozliczających się w większości z fiskusem w trybie kwartalnym.Porównując miniony miesiąc z tym samym okresem rok wcześniej, musimy też pamiętać, że listopad 2012 roku był pierwszym pełnym miesiącem obowiązywania naszej nowej, wprowadzonej w ubiegłym roku polityki sprzedaży, co oznacza, że baza porównawcza jest wyższa niż w poprzednich miesiącach" - powiedział prezes spółki Wojciech Buczkowski, cytowany w komunikacie.

Energa

Gdańska Energa zadebiutowała na warszawskim parkiecie, jednak nie jest to udana premiera. Kurs spółki spada.>>>>

Decyzje w kwestii drugiego etapu prywatyzacji Energi lub jej udziału w budowie energetycznego czempiona będą podejmowane po aktualizacji polityki energetycznej państwa, która może nastąpić do połowy przyszłego roku, wynika z wypowiedzi ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. "Budowana jest aktualizacja polityki energetycznej państwa, co będzie wpływało na decyzję, jak zarządzić tymi aktywami. Myślę, że do połowy przyszłego roku powinniśmy mieć decyzję, jeśli chodzi o politykę energetyczną państwa. Po tym dokumencie rządowym będziemy rozmawiali" - powiedział Karpiński dziennikarzom podczas debiutu Energi na GPW.

Meritum Bank

Merium Bank odnotował 6,63 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2013 r., co oznacza wzrost o 20,0% r/r, podał bank. Spółka spodziewa się w tym roku najlepszego wyniku finansowego w swojej historii, poinformował prezes Bartosz Chytła. >>>>

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company (wg MSSF) wyniosły 11,5 mln zł w listopadzie 2013 roku, podała spółka. Sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy (w tym w outletach) wyniosła 10,2 mln zł. W I-III kw. 2013 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Solar Company sięgnęły 109,75 mln zł wobec 108,77 mln zł rok wcześniej.

Serinus Energy

Tracy Heck została powołana na dyrektora finansowanego Serinus Energy z dniem 1 stycznia 2014 r., podała spółka. Heck zastąpi na tym stanowisku Paula H. Rose'a, który zamierza odejść na emeryturę. >>>>

Gant

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych odroczył rozpoznanie sprawy o ogłoszenie upadłości Gant Development na 20 grudnia, podała spółka. W październiku do sądu trafiło sześć wniosków obligatariuszy Ganta o upadłość likwidacyjną. W związku z tymi wnioskami i wnioskiem o upadłość układową złożonym przez samą spółkę, sąd zabezpieczył majątek spółki przez ustanowienie nadzorcy sądowego.

Polimex-Mostostal

Czołowe miejsca w rankingu wykonawców kontraktów drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) znalazły się następujące firmy: Doprastav, Intop Tarnobrzeg, Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych (PRDiM), Polimex-Mostostal oraz Sando Budownictwo Polska.>>>>

Tauron

Tauron Polska Energia zdecydował o zamknięciu projektu "Budowa bloku parowo-gazowego o mocy elektrycznej brutto około 135 MW w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Katowice", podała spółka. >>>>

Comarch

Comarch ma umowę objęcia 22,8 tys. akcji serii G w kapitale zakładowym spółki MKS Cracovia SSA za łącznie 9,39 mln zł, podała spółka. Po rejestracji podwyższenia kapitału klubu Comarch będzie dysponować 66,11% głosów na WZA sportowej spółki.