Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy dystrybutorom energii oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe taryfy, które wejdą w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni spadek płatności o 2,5 proc. na rachunkach odbiorców grup taryfowych G, podał Urząd.

„Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea SA, Energa - Obrót, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych od ok. 6,2 do 6,5 proc. Niższe ceny energii w zatwierdzonych taryfach są wynikiem obniżenia cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym" – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj także o tym, jak sprzedawcy energii zaczynają konkurować o klientów.

Regulator zatwierdził także taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja. Taryfy dystrybutorów wzrosną średnio o 3,1 proc., przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio o ok. 2,1 proc., podano również.

„Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby utrzymywania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (wzrost opłaty jakościowej na rachunku) oraz wyższej niż ostatnio opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Jednocześnie w nowych taryfach dystrybucyjnych w wyniku przeprowadzonych kalkulacji obniżono, od około 53 proc. do około 66 proc. stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od operatora oraz rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe)" – czytamy dalej.

Reklama

W efekcie zatwierdzonych taryf rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 2,5 proc., stwierdzono w komunikacie.

Jest to druga obniżka cen energii w tym roku. Pierwsze obniżki regulator zatwierdził w czerwcu br. Nowe, niższe stawki obowiązywały od początku lipca 2013. Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii wchodzą w życie 1 stycznia i będą obowiązywały do końca 2014 roku, podkreślono również.

>>> Czytaj też: PE chce wycofać 900 mln pozwoleń na emisję CO2. Ceny prądu mogą wzrosnąć