W 2013 roku środki zgromadzone w OFE wzrosły o blisko 30 mld zł, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 11 proc.

"W grudniu negatywnie na poziom aktywów funduszy emerytalnych oddziaływała koniunktura na warszawskim parkiecie. Przez media ostatni miesiąc 2013 roku został okrzyknięty 'czerwonym grudniem', ponieważ była to najgorsza końcówka roku na GPW od czasów grudnia 1994 roku. Indeks szerokiego rynku - WIG stracił -6,3 proc., podczas gdy indeks grupujący największe spółki (WIG20) zanurkował w dół aż o -7,1 proc. Słabiej zachowywały się także małe i średnie spółki, indeksy grupujące te podmioty traciły odpowiednio -4,5 proc. oraz -4,7 proc." - czytamy w raporcie.

Cały 2013 rok upłynął jednak pod znakiem dobrej koniunktury, gdzie kluczową rolę odegrało ożywienie gospodarcze, którego głównym beneficjentem były małe i średnie spółki. Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 zyskały odpowiednio +37,3 proc. oraz +31,1 proc. Dużo słabiej zachowywały się duże spółki, których indeks tracił 7,1 proc., podano także.

>>> Czytaj też: Prezydent podpisał ustawę o OFE

Na rynku długu skarbowego nastąpiła poprawę koniunktury. W grudniu indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem 0,77 proc., zaś w całym minionym roku indeks IROS zyskał +1,88 proc., a największy spadek rentowności odnotowały obligacje o 2-letnim terminie do wykupu.

W minionym miesiącu ZUS przekazał do OFE środki w wysokości 0,8 mld zł, a licząc od początku roku - 10,5 mld zł.

W grudniu wszystkie fundusze odnotowały spadek zarządzanych środków. W największym stopniu zmalały aktywa Pekao OFE oraz Aviva OFE. Biorąc pod uwagę cały miniony rok, w największym stopniu przyrosły aktywa PKO BP Bankowy OFE. Spora w tym zasługa przejęcia zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE.

>>> Czytaj też: Kosiniak-Kamysz o OFE: Stabilność budżetu to wartość konstytucyjna